Rekning för E-träning 2017-08-08 (02/08/2017)
Category: Training
Map/area: Rösjön
Organiser: ESIK
Distance: 8.23 km
Time: 131:05
Average HR: 120
Maximum HR: 151
Rekning för tisdagens träning med Asbjörn. Vi flyttade på 4, 6, 9 och 11, då kartan var tvetydig på de först valda punkterna.
Show comments (0)
 
Rekning för E-träning 2017-08-08 (02/08/2017) Rekning för E-träning 2017-08-08 (02/08/2017)