O-ringen E1 H45-1 (24/07/2016)
Category: Competition
Map/area: Östfjället
Organiser: O-ringen
Discipline: Långdistans
Distance: 7.89 km
Time: 64:08
Average HR: 157
Maximum HR: 176
En härlig inledning av O-ringen från Högfjället ut på Östfjället och på en mestadels gul karta.

Fick ett bra stråk i makligt tempo till K1, men går upp snäppet för tidigt ur den långa sänkan, missar kontrollen och krokar runt fjällbjörkspartiet. 30 sek bom. Håller sedan kompassen bra mot K2 och är inläst vid det gröna strax före. Borde litat på kompassen, men läser istället av fjällbjörkarna fel och går ut till det högra snåret. Krokar tillbaks och ser skärmen - En dryg minuts bom.

Sedan är det lång löpning över fjället på kompass där sankmarkerna inte bjuder något motstånd i torkan. Är inläst vid höjden 400 m före men viker sedan av från kompasskursen - troligen har jag i huvudet att jag ska hitta sänkan strax till vänster, men viker för mycket. Kommmer till en annan sänka hundra meter bort, följer den, men hittar inte skärmen. Fortsätter i den sänkan och ser att den har stenbotten, inser läget och viker ned mot SO och tar K3. 2.5 min bom.

Spikar sedan K4 och tar K5 från vänster, då jag kommer snett när jag korsar sänkorna. Får fin fart mot K6, stannar för vätska, fortsätter på kompass, men kommer fram till en göl. Inser att jag ligger vänster om strecket och krokar upp mot det gröna, ser då röset som blir sista säkra. Skärmen sitter lite dold nere i sänkan.

Får också bra fart mot K7 och är bra inläst då jag passerar fjällbjörksnåren. Tror jag är nära strecket då jag läser av sänkorna, men kommer sen inte till stigen. En man frågar var vi är, han är helt lost... Jag letar för säkerhets skull bakåt och hittar då stenen och de två gröna dungarna. Springer ner till stigen, följer den lite för långt och krokar ned till kontrollen. 4 min bom.

Får sedan bra fart och bättre koll fram till k10, men kommer lite ur kurs på väg till K9. Korsar vägen och får resten av banan perfekt.

Kanske inte så bra att börja O-ringen med 8 min bom, men jag orkade i alla fall ligga på med löpningen bra.
Show comments (0)
 
O-ringen E1 H45-1 (24/07/2016)