O-ringen träningsrace Open 8 (22/07/2016)
Category: Competition
Map/area: Hundfjället
Organiser: O-ringen
Distance: 5.36 km
Time: 42:35
Average HR: 145
Maximum HR: 161
Träningsracet var en perfekt laddning inför O-ringen. Jag höll ett måttligt tempo och försökte läsa terrängen nog, för att lära mig kartan på kalfjället.

K1 och K2 går på kompass, men stegar även för att kolla steglängden. Till K3 väljer jag högervägval upp på Hundfjället för att spana in gölarna på vägen - de flesta var torra! Liftar och staket är också bra inläsningspunkter. Sjäva stenen vid K3 var däremot så liten att man kunnat springa förbi... Vidare K4 och K5, där kompasskursen kompletterades med noggrann inläsning av sänkor, fåror och gölar.

Väljer att ligga högt mot K6, då det är svårt att springa på skrå i en brant. Kanske inte så smart ändå, då terrängen ovanför kontrollen var diffus, det halvöppna var tveksamt att läsa in på. Väljer kanske inte smartaste ingången mot K7, då jag tyckte det såg grönt och sankt ut öster om kontrollen. Väljer sen mjuk löpning parallelt med stigen till sista.

Bra träning!
Show comments (0)
 
O-ringen träningsrace Open 8 (22/07/2016)