Sorundadubbeln (25/08/2013)
Category: Competition
Map/area: Sorunda
Organiser: Snättringe SK
Discipline: Långdistans
Distance: 7.96 km
Time: 78:14
Average HR: 165
Maximum HR: 180
Höll ned tempot en del, eftersom jag fortfarande kände sträckningen i baken - det blev ändå jobbigt nog! Tyvärr hade kontrollutsättarna placerat en kontroll fel, så resultatlistan är ointressant.
Spikade 1:an och 2:an i lagom inledningstempo. Väljer högervägval på långsträckan mot 3:an för att undvika den kuperade terrängen. Ser dock inte släpstigen som går ned mot sankmarken före hygget, den hade sparat en del krafter! Är inläst vid stenarna strax före kontrollen och ska "bara" springa upp i sänkan mot kontrollen. Hamnar i fel sänka (som delvis maskeras av ringen) och kan sen inte läsa in mig. Tror jag är vid stor sten+brant NO kontrollen, men jag är vid stor sten+brant V kontrollen. Följer sänkan tillbaks och försöker läsa på allt möjligt och lyckas till slut identifiera södra branterna närmast stenarna och hittar rätt sänka att gå upp i. 6 min miss.
Får 4:an bra och tar vätska där. Följer höjderna mot 5:an, men hamnar lite åt vänster. Krokar ned i sänkan för att ligga nära strecket, stannar till och ser en skärm en bit fram. Springer fram, kollar kodsiffran och stämplar utan att läsa in terrängen, så jag ser inte att den sitter vid en liten punkthöjd på ringkanten istället för vid den större höjden! 1/3 av löparna lyckas inte ta den kontrollen (lapp med kodsiffra satt som markering på korrekt ställe). Dåligt av kontrollutsättaren och provlöparna (om de hade några).
Märker att det är lite långt fram till sankmarken, men tänker inte vidare på det, stannar dock först vid fel höjd före 6:an i några sekunder.
Får ett OK stråk utefter höjderna mot 7:an, men stannar sedan för tidigt uppe på berget och börjar leta till vänster. Kostade kanske 1.5 min innan jag hittar sankmarken före kontrollen.
Mycket brötigt ut från 7:an ned till kraftledningen, men får sedan ett bra och lättlöpt stråk på resten av långsträcken. Inläsning vid stenen på hygget och de två stora sankmarkerna som sista säkra.
Högre fart mot 9:an, kommer dock lite snett över stigarna, vilket jag inser.10, 11, 12 går på spik, men jag ökar inte farten eftersom jag har känning i baken.
Trevlig och bra fysisk och teknisk bana, synd på felaktiga kontrollen.
Show comments (0)
 
Sorundadubbeln (25/08/2013)