O-ringen Boden H45K Etapp 5 (26/07/2013)
Category: Competition
Map/area: Boden-Åberget
Organiser: O-ringen
Distance: 6.56 km
Time: 54:55
Average HR: 167
Maximum HR: 188
En bra avslutning på O-ringen med jaktstart i omväxlande terräng. Krävande klättring på Åbeget, totalt 240 m stigning. Blir omsprungen flera gånger utefter banan, men ofta av samma personer!
Började med att hålla höger lite mer än jag tänkt, så jag hade svårt i starthetsen att passa kartan när jag kommer upp på vägen. Följde sedan stigen utefter sankmarken och viker av upp mot den stora stenen, som var mycket tydlig. På väg till 2:an läser jag av stigkorsningen jag passerar, men blir sedan av någon anledning osäker vid nästa stig och drar först vänster, sedan höger upp mot strecket. Kostade en dryg halvminut.
Full fart mot 3:an med vänstervägval runt det förbjudna - men tror jag är i andra stigkorsningen när jag passerar den första och springer några meter in på fel stig först. Kämpar sen uppför sidan på berget och har först lite svårt att läsa in mig uppe på när jag ska ta "näsan", vilket kostar några sekunder.
Vidare i stigsystemet och sen uppför mot 4:ans sten, som låg ganska enkelt. Mot 5:an förenklar jag och läser av den större branten halvvägs. På väg in mot 6:an springer en klunga om mig och upp över bergets topp, vilket jag tycker är onödigt - krokar istället runt höger mot kontrollen och möter klungan där.
Funderar på vägvalet på 7:ans långsträcka och väljer höger för bättre ingång mot kontrollen och mindre risk för sten. Lite trögt över sankmarkenrna, men sedan enkelt på stigarna upp mot Åbergsfortet. Missar vätskekontrollerna, de var lite smått utritade... Sedan måste man korsa en 10 m hög befästningslinje före vägen - militären staplar sten med omsorg! Enkel inlä'sning mot kontrollen utefter berget och över hällarna. Tar sedan 8:an på kompasskurs och fortsätter på kompass mot 9:an, nedför berget, genom sänkan och uppför igen - här har en del valt högervägval runt på stigarna för att inte tappa höjd. Jobbigt uppför, men är väl inläst när jag kommer upp och ser höjden tydligt.
Väljer säkert vänstervägval mot 10:an, men lämnar stigen 50 m för tidigt. Krokar ned till en annan brant innan jag läser in mig och springer vidare utefter berget till den riktiga branten. En dryg halvminut miss.
Vidare på kompass mot 11:ans brant, som var en befästning. Vidare på noggrann kompass mot 12:an, där det var lite svårt att läsa in sig med alla branter och stenar i terrängen.
Vägen till 13 var enklare, med stigar att läsa in sig mot på väg och en lång parad med löpare på väg in. Ökat tempo på de enkla sista 14 och 15 och sen en rejäl spurt mot mål. Ingen löpaer i H45K var med på spurten.
Show comments (0)
 
O-ringen Boden H45K Etapp 5 (26/07/2013)