O-ringen Boden H45K Etapp 4 (25/07/2013)
Category: Competition
Map/area: Storklinten
Organiser: O-ringen
Distance: 4.59 km
Time: 45:15
Average HR: 160
Maximum HR: 185
Fin terräng vid Storklinten och ganska kluriga banor. Inte lika mycket backar som etapp 3, men öppen terräng blandad med steniga sluttningar. Totalt 116 m stigning.
Till kontroll 1 var det lätt att följa kanten av höjden på hygget, man såg sedan kontrollen vid punkthöjden tydligt uppifrån.
Fortsatte på kompasskurs över hygget mot 2:an. När jag passerat sankmarken får jag inte kartan och höjdkurvorna att stämma, jag ser först branten vid 2:an och 3:an som uppförslut. Utan koll på kompass och avstånd drar jag då uppför åt höger tills hygget är slut. Inser då var jag är, springer tillbaks utefter kanten, men har först svårt att se var jag ska vika ner mot branten. Ser sen sänkan och tar kontrollen, men med 5 min miss.
3:an och 4:an är enkla, men med man fick springa runt stenarna på slänten. Mot 5:an kommer jag ifrån strecket i ganska hög fart, men läser in mig vid höjden och stenarna och kan ta kontrollen enkelt.
Går på kompass mot 6:an, läser in och korrigerar sedan vid skoterspåret. Vidare på kompasskurs blir kontrollen i sänkan lätt att hitta.
Vägen till 7:an är tydlig på skrå mellan högderna, över sankmarken och upp till sänkan.
Kompasskurs mot 8:an med tydlig höjd på vägen, följer sedan berghällarna ned mot 9:an som ligger ganska öppet.
Mot 10:an över hygget hittar jag först inget bra spår bland alla grenar och får ganska låg fart. I kanten mot bäckravinen går det snabbare. Sen är det dålig sikt inne i grönområdet, så det blir en liten krok in mot branten. Kanske 1 min miss.
Sen är det uppför och lite svårsprunget, jag håller lite vänster för att inte missa höjden. Branten är inte svår att hitta.
Mer uppför mot 12:an och jag är seg i benen. Läser in mig vid sankmarken och får kontrollen vid branten lätt.
Följer branterna runt kanten mot 13, där stenarna framför är tydliga att läsa in på. Lite svårt att se exakt var i allt stenskravel man ska springa upp, men jag hittar sänkan direkt.
Mycket stenigt och trögt på väg ned till 14, men stenen med kontrollen ligger ganska öppet.
I utföslöpan mot sista kontrollen minskade stenigheten. Sen var det full spurt i mål.
Totalt 6 min miss och snittpulsen på 160 visar dessutom att tempot var för lågt.
Show comments (0)
 
O-ringen Boden H45K Etapp 4 (25/07/2013)