Västerbotten 3-dagars H45 E2 (09/06/2012)
Category: Competition
Map/area: Sörfors
Organiser: Umeå OK
Discipline: Långdistans
Distance: 7.93 km
Time: 78:44
Average HR: 156
Maximum HR: 172
Fantastisk men svår terräng på Klabberget, gles tallskog och mycket hällmark med detaljer blandat med tätare mer svårforcerad skog. Höll mig bra inläst halva långströckan till 1:an, men var inte inläst när jag nådde brantpartiet på andra sidan. Letade förvirrat och läste till slut in mig på det öppna området nära linjen - 8 min bom. Gick sedan bra genom den tätare terrängen, bara lite strul på väg till 4:an. Sen parallellfel vid 6:an, då jag letade vid fel höjdparti - 6 min bom. Efter det fick jag mycket bättre tempo och flyt, tillbaks över det detaljerade berget, långsträckan till 9:an och in i mål.
Show comments (0)
 
Västerbotten 3-dagars H45 E2 (09/06/2012)